In 1980 bezocht de huidige voorzitter van de Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) tijdens een rondreis bij toeval de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (afgekort de Ashram). Hij was zo onder de indruk van de manier waarop er met de kinderen werd (en nog altijd wordt) omgegaan, dat hij bij thuiskomst actie ondernam om vanuit Nederland (financiële) steun te kunnen verlenen.

Positieve ervaringen
Nog enkele Nederlanders die de Ashram bezochten, raakten overtuigd van de noodzaak en het belang van financiële steun aan deze instelling. De opeenstapeling van gelijkgestemde, positieve ervaringen motiveerden hen de Ashram structureel te gaan ondersteunen en zij richtten daartoe in 1996 de Stichting Vrienden (Sri Kanyakumari Gurukula ) Ashram op (de S.V.A.).

Steun vanuit Nederland

De S.V.A. in de afgelopen 13 jaar in staat is geweest elk half jaar een vast bedrag te doneren voor voedsel en kleding van de kinderen. In 1996 was dat € 900, opgelopen tot € 4.000 in 2009. Daarnaast heeft de S.V.A. tot voor kort halfjaarlijks € 3.000 gedoneerd voor aanvulling van de salarissen van het onderwijzend personeel. In de afgelopen jaren heeft de S.V.A. ook bijdragen kunnen leveren aan diverse speciale projecten.