Het nieuwe schoolcomplex

Het belang van goed onderwijs
Goed onderwijs is door de Ashram altijd beschouwd als essentieel voor een goede toekomst voor de kinderen, die aan haar zorg zijn toevertrouwd.
Tot 1995 gingen de kinderen naar dorpscholen in de omgeving.
Het niveau van het onderwijs dat daar gegeven werd, was erg laag. En er werd in groepen tot 60 leerlingen per klas les gegeven.


Een eigen school
De Ashram besloot het onderwijs op eigen terrein te organiseren. De kwaliteit van het Ashram-onderwijs is altijd goed geweest. Maar de huisvesting liet aanvankelijk te wensen over. In 2002 werden de afdakjes met palmbladeren waaronder de kinderen les kregen van overheidswege afgekeurd.
Een gerenommeerde architect maakte kosteloos een prachtig ontwerp voor een schoolgebouw. Dit complex, dat aan alle eisen moet voldoen, bestaat uit de volgende onderdelen:

● 16 klaslokalen (vier blokken met elk vier lokalen)
● een bibliotheek
● een computerlokaal
● vier practicumlokalen
● twee toiletblokken
● een kantoor voor administratie en staf.

Met financiële steun uit het buitenland zijn inmiddels 12 klaslokalen gebouwd en volop in gebruik. Ook de twee toiletblokken zijn klaar.
Van de vier practicumlokalen zijn er twee in aanbouw.
Voor de overige onderdelen zoekt men nog naar financiers.

De Stichting Vrienden Ashram en de school
De Stichting Vrienden Ashram steunt de Ashram van harte bij de verwezenlijking van het schoolcomplex. En daarmee het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs voor de kinderen uit de Ashram en uit omliggende dorpen.

In de afgelopen jaren zijn daarom al diverse grote acties op touw gezet. Het initiatief kwam tot nu toe meestal van Nederlandse middelbare scholen. De afgelopen jaren wisten we op deze acties grote subsidies te verwerven van NCDO en Wilde Ganzen.

Met hulp uit Nederland konden onder meer een aantal klaslokalen, één van de twee toiletblokken, een practicumlokaal en twee schoolbussen worden gefinancierd.