Prachtig nieuws: campagne voor het schoolgebouw succesvol voltooid!

Op Oudejaarsdag bereikten we het streefbedrag van € 14.258  voor ons Schoolproject 2017!!
Met de reeds toegezegde subsidie door Wilde Ganzen, en een beperkte eigen bijdrage door de Ashram zelf is er nu garantie voor het bouwkapitaal, en voor de andere onderdelen van het project.
We zijn alle gevers heel erg dankbaar! Wij zijn dank zij jullie  erin geslaagd binnen de sluitingstermijn van onze actie voor het project (8 maart 2018) de financiering rond te krijgen. Had je nog aan dit project willen geven dan kan dat zeker nog wel onder vermelding van “Schoolproject 2017”, en zullen we de Ashram vragen hoe je donatie aan de school het beste te besteden. Onze aan Wilde Ganzen gevraagde subsidie van 50 % is echter over het reeds bereikte bedrag toegezegd.
Je kunt uiteraard ook een algemene gift voor de Ashram storten. Ook die zal goed besteed worden.
We verwachten dat de bouw spoedig na ontvangen van onze donatie door de Ashram  kan beginnen; we plannen de financiële  afhandeling voor eind februari-begin maart 2018. We houden jullie op de hoogte!

Bijna 2018: Nieuwsbrief en fijne feestdagen!

Er is weer veel nieuws uit India en de SVA! De laatste editie van de nieuwsbrief is vlak voor de Kerstdagen bij onze vaste donateurs in de bus gevallen.

U leest daarin onder meer dat de actie voor het schoolproject van dit jaar in volle gang is – dank voor alle bijdragen tot dusver, het gaat ongelooflijk hard en we zijn er bijna! Onderaan dit bericht leest u hoe u nog kunt doneren.

In de nieuwsbrief schrijft Hans Buijze over het India anno 2017 en welke gevolgen de veranderende maatschappij heeft voor de Ashram. Daarnaast zoekt SVA een nieuw bestuurslid – laat het ons weten als u interesse heeft!

Natuurlijk willen wij de nieuwsbrief ook met de bezoekers van onze website delen: Download hier NIEUWSBRIEF A4

De SVA wenst de Ashram en u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017 toe!

Wilt u nog doneren voor het schoolproject? Doe dit dan via onderstaand formulier of via banktransactie. Bedankt!

Schoolproject 2017

€14,258 of €14,258 raised

Het bouwen van een nieuw lokaal voor de school (die nu 15 lokalen omvat) is dringend noodzakelijk omdat sinds vorig jaar de school tot en met niveau XII (vergelijkbaar met HAVO/VWO) les mag geven en er reeds 10 leerlingen in „stage” XII ook al les krijgen. Voorheen werd onderwijs gegeven tot en met niveau X. Voor de leerlingen in de hogere leerjaren is ook passend schoolmeubilair nodig, en er moeten meer computers aangeschaft worden om het onderwijs te ondersteunen. Voor het vak sport zijn materialen nodig en er moet een naast de school gelegen veld verhard worden zodat er sportwedstrijden georganiseerd kunnen worden.

Wilde Ganzen subsidieert dit project voor 50%!
https://www.wildeganzen.nl/

Select Payment Method Loading...
Personal Info

Donation Total: €10

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Stichting Vrienden Ashram is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Schoolproject 2017

De actie ‘schoolproject 2017’  loopt. De kop is er af.
Het eerste geld is binnen, fantastisch! Maar er is nog heel veel geld nodig. Wil je helpen?
Mensen geven hun verjaardagsgeld  aan het schoolproject 2017!  Een idee voor jou?

En…. Stichting Wilde Ganzen verhoogd je bedrag met 50% .

Help je ons……….
Alvast heel veel dank.

Nieuwsbrief en fijne feestdagen!

Goed nieuws! De laatste editie van de nieuwsbrief is vlak voor de Kerstdagen bij onze vaste donateurs in de bus gevallen. U leest daarin onder meer dat wij een nieuw schoolproject gaan starten, vrijwilligers zoeken en een verslag van het recente bezoek van voorzitter Anne aan de Ashram.

Natuurlijk willen wij de nieuwsbrief ook met de bezoekers van onze website delen: download de nieuwsbrief 2016 hier.

Terwijl in Nederland de Kerstdagen er op zitten en wij ons opmaken voor de jaarwisseling, bereidt men in Tamil Nadu, en dus ook in de Ashram, zich voor op de jaarlijkse Pongal festiviteiten. Wilt u daar meer over weten? Lees dan eens door op deze informerende site!

S.V.A. wenst de Ashram en u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017 toe!

In Memoriam: Krishnan

Vanmorgen bereikte ons uit India het droevige bericht dat Krishnan, de “vader” en “grootvader” van de SKG Ashram sinds tientallen jaren, gisteravond laat is overleden.

Continue reading “In Memoriam: Krishnan”

Met dank aan u! Reperatie waterzuivering, cottages en nieuwe printer

Met behulp van jullie donaties heeft de Ashram maar liefst 3 projecten volbracht. Dankzij de broodnodige reparatie van de waterzuiveringsinstallatie, het opknappen van één van de cottages en de aanschaf van een printer kunnen ze weer vooruit!

cottage-1 cottage-2 waterzuivering-1 waterzuivering-2

wie zijn wij

De Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) is in 1996 opgericht. Voornaamste doel is de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (SKGA) over een langere periode financiële hulp te bieden. De SKGA is een kinderhuis in Zuid India. Op het terrein van de Ashram bevindt zich  ook een school voor lager en middelbaar onderwijs. Kinderen uit de (arme) omgeving zijn welkom op deze school, die door de SKGA wordt gerund.

De S.V.A. financiert jaarlijks ongeveer 10% van de kosten voor voedsel, kleding, onderdak en huisvesting voor gemiddeld 100 kinderen (dec 2016). Daarnaast wordt de school gesponsord en middels projectmatige steun verder uitgebreid.

Klein maar fijn

De kracht van een kleine stichting als de S.V.A. is dat door de korte lijnen en directe, transparante communicatie ruim 98% van onze hulp rechtstreeks ten goede komt aan het doel waarvoor het bestemd is.

In onder meer de jaarlijkse Nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële verantwoording. De S.V.A. vindt het van groot belang dat donateurs en subsidiegevers goed geïnformeerd worden over hoe en waar hun geld aan besteed wordt.

Bestuursleden van de SVA ontvangen geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden, dus ook geen reiskosten. Onze bezoeken aan India worden dus ook altijd op eigen kosten gemaakt.

De S.V.A. verheugt zich al sinds haar oprichting in 1996 in een uiterst trouw donateur bestand. Begonnen we in 1996 met 12 vaste donateurs, inmiddels is dat uitgegroeid tot ongeveer 100 donateurs. Daarnaast ontvangen wij regelmatig incidentele donaties. Alle hulp is welkom!

Naast deze, voor de Ashram bijzonder belangrijke, reguliere steun zijn in de afgelopen jaren door de S.V.A. en anderen succesvolle acties bedacht en uitgevoerd om (veel) geld bijeen te brengen voor specifieke projecten. Zowel de Ashram als de S.V.A. leggen op zorgvuldige wijze verantwoording af.

bedankt ♥

Bestuur van de Stichting Vrienden Ashram
Het bestuur van de Stichting Vrienden Ashram bestaat momenteel uit vier personen:

Anne Kuyvenhoven, voorzitter
Hans Buijze, penningmeester
Ellen Koomen, secretaris
Sjoerd Bos, bestuurslid

Anne Kuyvenhoven is psychiater in ruste. Hij studeerde een paar jaar Sanskriet en klassiek Tibetaans aan de universiteit van Leiden. Anne heeft in 1980, tijdens een reis door India, het eerste contact gelegd met de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Anne heeft nadien nog diverse keren de Ashram bezocht. Zijn laatste bezoek dateert van december 2016.

Hans Buijze is voormalig rector van het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, het Christelijk Gymnasium in Utrecht en het Stedelijk Gymnasium Leiden (Socrates). Hans is bestuurslid geweest van een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen en was voetbalscheidsrechter. Hij is getrouwd met Reineke Hesselt Van Dinter, de eerste secretaris van de S.V.A.. Reineke heeft in de jaren ’90 samen met haar kinderen een aantal weken in de Ashram gelogeerd. Hans bezocht samen met zijn zoon in december 2011, in de zomer van 2012 samen met Reineke en begin 2016 de Ashram.

Ellen Koomen is kinderfysiotherapeute op een school voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Haar dochter is in maart 2010 op bezoek geweest in de Ashram.

Sjoerd Bos is docent op Avans Hogeschool aan de opleiding Advanced Business Creation, een opleiding die draait om creatief denken, innovatie en ondernemerschap teneinde duurzame waarde te creëren. In 2014 bezocht hij samen met zijn vriendin Maud een maand de Ashram en gaf daar onder meer Engelse les op de school.

Bestuursleden van de SVA ontvangen geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden, dus ook geen reiskosten. Onze bezoeken aan India worden dus ook altijd op eigen kosten gemaakt.

We komen we altijd graag in contact met nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze Stichting. Wie voelt zich betrokken bij onze doelgroep en heeft er zin in ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met een van de bestuursleden via info@svashram.nl!