wie zijn wij

 

De Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) is in 1996 opgericht. Voornaamste doel is de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (SKGA) over een langere periode financiële hulp te bieden. De SKGA is een kinderhuis in Zuid India. Op het terrein van de Ashram bevindt zich  ook een school voor lager en middelbaar onderwijs. Kinderen uit de (arme) omgeving zijn welkom op deze school, die door de SKGA wordt gerund.

De S.V.A. financiert jaarlijks ongeveer 10% van de kosten voor voedsel, kleding, onderdak en huisvesting voor gemiddeld 100 kinderen (dec 2016). Daarnaast wordt de school gesponsord en middels projectmatige steun verder uitgebreid.

Klein maar fijn

De kracht van een kleine stichting als de S.V.A. is dat door de korte lijnen en directe, transparante communicatie ruim 98% van onze hulp rechtstreeks ten goede komt aan het doel waarvoor het bestemd is.

In onder meer de jaarlijkse Nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële verantwoording. De S.V.A. vindt het van groot belang dat donateurs en subsidiegevers goed geïnformeerd worden over hoe en waar hun geld aan besteed wordt.

De S.V.A. verheugt zich al sinds haar oprichting in 1996 in een uiterst trouw donateur bestand. Begonnen we in 1996 met 12 vaste donateurs, inmiddels is dat uitgegroeid tot ongeveer 100 donateurs. Daarnaast ontvangen wij regelmatig incidentele donaties. Alle hulp is welkom!

Naast deze, voor de Ashram bijzonder belangrijke, reguliere steun zijn in de afgelopen jaren door de S.V.A. en anderen succesvolle acties bedacht en uitgevoerd om (veel) geld bijeen te brengen voor specifieke projecten. Zowel de Ashram als de S.V.A. leggen op zorgvuldige wijze verantwoording af.

bedankt ♥

Help mee

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan Stichting Vrienden Ashram.

Wat voor bijdrage u ook levert, de kinderen van Ashram zullen u dankbaar zijn.

Bedankt! ♥

Schoolproject 2017

€4,585 of €25,000 raised

Het bouwen van een nieuw lokaal voor de school (die nu 15 lokalen omvat) is dringend noodzakelijk omdat sinds vorig jaar de school tot en met niveau XII (vergelijkbaar met HAVO/VWO) les mag geven en er reeds 10 leerlingen in „stage” XII ook al les krijgen. Voorheen werd onderwijs gegeven tot en met niveau X. Voor de leerlingen in de hogere leerjaren is ook passend schoolmeubilair nodig, en er moeten meer computers aangeschaft worden om het onderwijs te ondersteunen. Voor het vak sport zijn materialen nodig en er moet een naast de school gelegen veld verhard worden zodat er sportwedstrijden georganiseerd kunnen worden.

Select Payment Method Loading...
Personal Info

Momenteel werken wij hard aan het mogelijk maken van doneren via iDeal, Creditcard en Paypal. Voor is uw donatie welkom via een 'traditionele' overschrijving op bankrekeningnummer IBAN NL72 INGB 0007527961 t.n.v. Stichting Vrienden Ashram Amsterdam

Bedankt!

Donation Total: €10

Bestuur van de Stichting Vrienden Ashram
Het bestuur van de Stichting Vrienden Ashram bestaat momenteel uit vijf personen:

Anne Kuyvenhoven, voorzitter
Hans Buijze, penningmeester
Ellen Koomen, secretaris
Petra Stalman, bestuurslid
Sjoerd Bos, bestuurslid

Anne Kuyvenhoven is psychiater in ruste. Hij studeerde een paar jaar Sanskriet en klassiek Tibetaans aan de universiteit van Leiden. Anne heeft in 1980, tijdens een reis door India, het eerste contact gelegd met de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Anne heeft nadien nog diverse keren de Ashram bezocht. Zijn laatste bezoek dateert van december 2016.

Hans Buijze is voormalig rector van het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, het Christelijk Gymnasium in Utrecht en het Stedelijk Gymnasium Leiden (Socrates). Hans is bestuurslid geweest van een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen en was voetbalscheidsrechter. Hij is getrouwd met Reineke Hesselt Van Dinter, de eerste secretaris van de S.V.A.. Reineke heeft in de jaren ’90 samen met haar kinderen een aantal weken in de Ashram gelogeerd. Hans bezocht samen met zijn zoon in december 2011, in de zomer van 2012 samen met Reineke en begin 2016 de Ashram.

Ellen Koomen is kinderfysiotherapeute op een school voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Haar dochter is in maart 2010 op bezoek geweest in de Ashram.

Petra Stalman is beleidsmedewerker bij ieder(in). Daar zet zij zich onder meer in voor de WMO en kwaliteit van leven en wonen. In het najaar van 2007 logeerde zij een aantal dagen in de Ashram.

Sjoerd Bos is docent op Avans Hogeschool aan de opleiding Advanced Business Creation, een opleiding die draait om creatief denken, innovatie en ondernemerschap teneinde duurzame waarde te creëren. In 2014 bezocht hij samen met zijn vriendin Maud een maand de Ashram en gaf daar onder meer Engelse les op de school.

We komen we altijd graag in contact met nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze Stichting. Wie voelt zich betrokken bij onze doelgroep en heeft er zin in ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met een van de bestuursleden via onderstaand formulier!