Opvoedingsfilosofie van de Ashram

Opvoedingsfilosofie van de Ashram

‘Joint family’
De Ashram is in 1952 opgericht door Mevrouw Ammal (zie ook Geschiedenis).
De kindgerichte opzet was in 1952 nieuw voor Zuid India.
Mevrouw Ammal was ervan overtuigd dat het gezin en de familie de natuurlijke plek zijn voor een kind om op te groeien. En niet een instituut.
Daarom wordt in de Ashram de opvang in een ‘joint family’ verband gerealiseerd: een familie bestaande uit meer dan twee volwassenen.

Kleine groepen
Jongens en meisjes van verschillende leeftijden wonen in groepen van +/- 20 in een huis. In elk van de nu zeven huizen woont een huismoeder en/of vader en een kokkin.
De meeste Ashram-kinderen hebben te maken gehad met emotionele verwaarlozing. Door deze manier van werken probeert men de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Cultuuroverdracht
Overdracht van de (hindoeïstische) cultuur neemt een belangrijke plaats in bij opvoedingsfilosofie van de Ashram. Al worden andere religies zeker niet uitgesloten.
De Ashram weet moderne opvoedings- en onderwijsmethoden te koppelen aan de oeroude Indiase traditie van samen leven en werken.
En dat is bijzonder.