De Sri Kanyakumari Gurukula Ashram

De Sri Kanyakumari Gurukula Ashram
‘Onze’ Ashram heet officieel de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. De Ashram ligt in het allerzuidelijkste puntje van India, in de omgeving van Kanyakumari. In deze leefgemeenschap worden ca. 100 meisjes en jongens (2022) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (soms langer) opgevangen. Ze komen uit een problematische gezinssituatie (alcohol- of drugsproblematiek bijvoorbeeld) of hebben geen ouders of één ouder die niet voor ze kan zorgen.

De meeste kinderen komen uit de deelstaat Tamil Nadu. Ze wonen, verdeeld over drie vestigingen, in zeven afzonderlijke huizen (cottages) in groepen van +/- 20 kinderen. Elk huis heeft een huismoeder en of –vader en een kokkin. De kinderen worden verzorgd en opgevoed, en gaan allemaal naar school.

De leiding van de Ashram woont op de hoofdvestiging. Op dit terrein bevindt zich ook de school.

De Ashram heeft via legaten en schenkingen diverse landerijen verkregen. Op twee daarvan, Berry Farm en Emmaus Farm, wordt van alles verbouwd zoals mango’s en kokosnoten. Verder heeft de Ashram een kleine veestapel.

Het belang van de Ashram voor de omgeving
De Ashram zet zich in voor kinderen uit probleemgezinnen. Men is zich ook bewust van de problemen in de omliggende dorpen en geeft daar waar mogelijk steun. Zo heeft de Ashram crèches opgezet voor kinderen van werkende ouders. Binnen de Ashram en daarbuiten worden alleenstaande vrouwen geholpen. De Ashram school stelt veel kansarme kinderen uit omliggende dorpen in staat goed (Engelstalig) onderwijs te volgen.

Betekenis van het woord ‘Ashram’
‘Ashram’ is het Indiase woord voor leefgemeenschap. Of eigenlijk: ‘een verblijfplaats van vrede en intensief spiritueel leven’. In een ‘Gurukula Ashram’ (guru=leraar, kula=huis) is onderwijs een belangrijke pijler.