Ashramschool

Waarom een eigen school
Sinds de oprichting van de Ashram in 1952 is er altijd veel aandacht besteed aan scholing van de Ashram-kinderen. In de beginperiode gingen ze naar dorpsscholen buiten de Ashram. Het niveau van dit onderwijs was (en is daar nog steeds) erg laag. En er werd in groepen tot 60 leerlingen per klas les gegeven. Het onderwijs wordt op deze scholen in de lokale taal, het Tamil, gegeven. Omdat de meeste vervolgopleidingen en cursussen in India in het Engels worden gegeven is het van groot belang deze taal voldoende te beheersen. Ook vele bedrijven die India-breed opereren vereisen een goede beheersing van het Engels. De leiding van de Ashram besloot daarom op eigen terrein Engelstalig onderwijs te gaan geven.

Nieuw schoolcomplex
In 1995 werd dit onderwijs door de oprichting van een afzonderlijke stichting zelfstandig gemaakt. Deze stichting heet de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (A.A.G.A.). Aanvankelijk kregen de kinderen les onder afdakjes van droge palmbladeren. Dat werd in 2002 door de regering, terecht, verboden. Met steun uit Nederland, Denemarken en Frankrijk is gestaag gebouwd aan een schoolcomplex dat aan alle huidige voorwaarden voldoet.

Belangrijke regiofunctie
De Ashram ligt in een landelijk gebied waar nog veel armoede heerst. De Ashramschool is één van de weinige goede scholen in de omgeving en vervult daarmee een belangrijk rol in de regio. Voor de kinderen die in de Ashram wonen, maar ook voor kinderen uit kansarme gezinnen in omliggende dorpen. Het schoolgeld en andere faciliteiten zijn daarop aangepast.

De scholieren
De scholieren krijgen les in rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, Tamil, Engels, Hindi, biologie en wis-, schei- en natuurkunde. Naast deze reguliere vakken krijgen ze les in yoga, muziek, dans en handvaardigheid. Er worden ook sport- en computerlessen gegeven.

Zeker niet alle kinderen uit de Ashram kunnen deze ‘English medium school’, vanwege het hoge niveau, volgen. Zij gaan naar Tamilscholen in de buurt. In coronatijd moest de school worden gesloten. Er zijn wel online lessen gegeven, weliswaar moeizaam vanwege het ontbreken van telefoons en computers thuis en vanwege de gebrekkige internetverbinding. Inmiddels is de school weer vol in bedrijf en volgen ongeveer 300 kinderen (2022) onderwijs.