De Ashramschool

Waarom een eigen school
Sinds de oprichting van de Ashram in 1952 is er altijd veel aandacht besteed aan scholing van de Ashram-kinderen.
In de beginperiode gingen ze naar dorpsscholen buiten de Ashram.
Het niveau van dit onderwijs was erg laag. En er werd in groepen tot 60 leerlingen per klas les gegeven. De leiding van de Ashram besloot daarom op eigen terrein onderwijs te gaan geven.


Nieuw schoolcomplex

In 1995 werd dit onderwijs door de oprichting van een afzonderlijke stichting zelfstandig gemaakt. Deze stichting heet de Alamelu Ammal Gurukula Ashram (A.A.G.A.)
Aanvankelijk kregen de kinderen les onder afdakjes van droge palmbladeren. Dat werd in 2002 door de regering, terecht, verboden.
Met steun uit Nederland, Denemarken en Frankrijk is gestaag gebouwd aan een schoolcomplex dat aan alle huidige voorwaarden voldoet.


Belangrijke regiofunctie

De Ashram ligt in een landelijk gebied waar nog veel armoede heerst.
De Ashramschool is één van de weinige goede scholen in de omgeving en vervult daarmee een belangrijk rol in de regio. Voor de kinderen die in de Ashram wonen, maar ook voor kinderen uit kansarme gezinnen in omliggende dorpen.
Het schoolgeld en andere faciliteiten zijn daarop aangepast.


De scholieren

De scholieren krijgen les in rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, Tamil, Engels, Hindi, biologie en wis-, schei- en natuurkunde.
Naast deze reguliere vakken krijgen ze les in muziek, dans en handvaardigheid. En er worden de laatste jaren ook sport- en computerlessen gegeven.

Zeker niet alle kinderen uit de Ashram kunnen deze ‘English medium school’, vanwege het hoge niveau, volgen. Zij gaan naar Tamilscholen in de buurt. In 2018 bezochten ruim 300 kinderen de school.