Bestuur van de Stichting Vrienden Ashram
Het bestuur van de Stichting Vrienden Ashram bestaat momenteel uit vijf personen:

Hans Buijze, voorzitter
Ellen Koomen, secretaris
Rika Schut, bestuurslid
Sjoerd Bos, penningmeester
Luka Driessen, bestuurslid

Hans Buijze is voormalig rector van het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, het Christelijk Gymnasium in Utrecht en het Stedelijk Gymnasium Leiden (Socrates). Hans is bestuurslid geweest van een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen en was voetbalscheidsrechter. Hij is getrouwd met Reineke Hesselt Van Dinter, de eerste secretaris van de S.V.A.. Reineke heeft in de jaren ’90 samen met haar kinderen een aantal weken in de Ashram gelogeerd. Hans bezocht samen met zijn zoon in december 2011, in de zomer van 2012 samen met Reineke, begin 2016 en begin 2018 de Ashram.

Ellen Koomen is in 2022 met vervroegd pensioen gegaan. Daarvoor heeft ze  42 jaar gewerkt als  kinderfysiotherapeute op een (mytyl)school voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Haar dochter is in maart 2010 op bezoek geweest in de Ashram.

Rika Schut is sinds 2017 met pensioen. Voor die tijd werkte zij o.a. als onderwijskundige en docent
aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij is redacteur van de Canon van leren en ontwikkelen en
volgt een opleiding aan de Querido academie. Eind 2019 was zij op bezoek in de Ashram, samen
met Hans Buijze. Ze was dagelijks in de school en sprak veelvuldig met leerlingen en docenten.

Sjoerd Bos is docent op Avans Hogeschool aan de opleiding Business Innovation, een opleiding die draait om creatief denken, innovatie en ondernemerschap teneinde duurzame waarde te creëren. In 2014 bezocht hij samen met zijn vriendin Maud een maand de Ashram en gaf daar onder meer Engelse les op de school.

Luka Driessen bezocht in 2018 samen met Hans Buijze de Ashram voor de periode van een maand. Deze periode had veel indruk op haar gemaakt en daarom besloot ze om na haar afstuderen in 2023 zich aan te sluiten bij het bestuur. Ze heeft een marketing opleiding afgerond die zich richt op sociaal ondernemen en non-profit organisaties.

Bestuursleden van de SVA ontvangen geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden, dus ook geen reiskosten. Onze bezoeken aan India worden dus ook altijd op eigen kosten gemaakt.

We komen we altijd graag in contact met nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze Stichting. Wie voelt zich betrokken bij onze doelgroep en heeft er zin in ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met een van de bestuursleden via info@svashram.nl!