Bestuur van de Stichting Vrienden Ashram
Het bestuur van de Stichting Vrienden Ashram bestaat momenteel uit vier personen:

Anne Kuyvenhoven, voorzitter
Hans Buijze, penningmeester
Ellen Koomen, secretaris
Sjoerd Bos, bestuurslid

Anne Kuyvenhoven is psychiater in ruste. Hij studeerde een paar jaar Sanskriet en klassiek Tibetaans aan de universiteit van Leiden. Anne heeft in 1980, tijdens een reis door India, het eerste contact gelegd met de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Anne heeft nadien nog diverse keren de Ashram bezocht. Zijn laatste bezoek dateert van eind 2018.

Hans Buijze is voormalig rector van het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, het Christelijk Gymnasium in Utrecht en het Stedelijk Gymnasium Leiden (Socrates). Hans is bestuurslid geweest van een kinderdagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen en was voetbalscheidsrechter. Hij is getrouwd met Reineke Hesselt Van Dinter, de eerste secretaris van de S.V.A.. Reineke heeft in de jaren ’90 samen met haar kinderen een aantal weken in de Ashram gelogeerd. Hans bezocht samen met zijn zoon in december 2011, in de zomer van 2012 samen met Reineke, begin 2016 en begin 2018 de Ashram.

Ellen Koomen is kinderfysiotherapeute op een school voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Haar dochter is in maart 2010 op bezoek geweest in de Ashram.

Sjoerd Bos is docent op Avans Hogeschool aan de opleiding Advanced Business Creation, een opleiding die draait om creatief denken, innovatie en ondernemerschap teneinde duurzame waarde te creëren. In 2014 bezocht hij samen met zijn vriendin Maud een maand de Ashram en gaf daar onder meer Engelse les op de school.

Bestuursleden van de SVA ontvangen geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden, dus ook geen reiskosten. Onze bezoeken aan India worden dus ook altijd op eigen kosten gemaakt.

We komen we altijd graag in contact met nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze Stichting. Wie voelt zich betrokken bij onze doelgroep en heeft er zin in ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met een van de bestuursleden via info@svashram.nl!