Het nieuwe schoolcomplex

Het belang van goed onderwijs
Goed onderwijs is door de Ashram altijd beschouwd als essentieel voor een goede toekomst voor de kinderen, die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Tot 1995 gingen de kinderen naar dorpsscholen in de omgeving. Het niveau van het onderwijs dat daar gegeven werd, was erg laag. En er werd in groepen tot 60 leerlingen per klas les gegeven.

Een eigen school
De Ashram besloot het onderwijs op eigen terrein te organiseren. De kwaliteit van het Ashram-onderwijs is altijd goed geweest. Maar de huisvesting liet aanvankelijk te wensen over. In 2002 werden de afdakjes met palmbladeren waaronder de kinderen les kregen van overheidswege afgekeurd. Een gerenommeerde architect maakte kosteloos een prachtig ontwerp voor een schoolgebouw. Dit complex, dat aan alle eisen moet voldoen, bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 16 klaslokalen (vier blokken met elk vier lokalen), waarvan 1 lokaal een computerlokaal
  • een apart gebouw met vier practicumlokalen
  • twee toiletblokken
  • er zijn aparte ruimtes voor administratie, staf en voor de bibliotheek.

Stichting Vrienden Ashram en de school
De Stichting Vrienden Ashram geeft de Ashram veel financiële steun bij de totstandkoming van het schoolcomplex. Ook bevorderen wij kwaliteitsverbetering van het onderwijs middels seminars en trainingen van leerkrachten.

Er zijn diverse grote acties op touw gezet. Het initiatief kwam meestal van Nederlandse middelbare scholen. De afgelopen jaren wisten we op deze acties grote subsidies te verwerven (onder andere van Wilde Ganzen).

Met hulp uit Nederland konden onder meer een aantal klaslokalen, één van de twee toiletblokken, een practicumlokaal en twee schoolbussen worden gefinancierd.