Eenmalig geven
Elke bijdrage is welkom.
En kan een wereld van verschil maken.

Eenmalige giften worden meestal aangewend voor speciale projecten. Zoals de aanschaf van een waterzuiveraar, kinderfietsen, de bouw van toiletblokken en schoollokalen. Of voor noodzakelijke onderhoudsprojecten.
Uiteraard kunt u desgewenst zelf een project kiezen waar u aan wilt bijdragen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bankrekeningnummer
IBAN NL72 INGB 0007527961 t.n.v. Stichting Vrienden Ashram Amsterdam