In 1980 bezocht de huidige voorzitter van de Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) tijdens een rondreis bij toeval de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (afgekort de Ashram). Hij was zo onder de indruk van de manier waarop er met de kinderen werd (en nog altijd wordt) omgegaan, dat hij bij thuiskomst actie ondernam om vanuit Nederland (financiële) steun te kunnen verlenen.

Positieve ervaringen
Nog enkele Nederlanders die de Ashram bezochten, raakten overtuigd van de noodzaak en het belang van financiële steun aan deze instelling. De opeenstapeling van gelijkgestemde, positieve ervaringen motiveerden hen de Ashram structureel te gaan ondersteunen en zij richtten daartoe in 1996 de Stichting Vrienden (Sri Kanyakumari Gurukula ) Ashram op (de S.V.A.).

Steun vanuit Nederland

De S.V.A. sinds de oprichting in staat is geweest elk half jaar een vast bedrag te doneren voor voedsel en kleding van de kinderen. In 1996 was dat € 900, opgelopen tot € 8.000 in 2019. Daarnaast doneert de S.V.A. halfjaarlijks € 3.000 ter ondersteuning van de school. In de afgelopen jaren heeft de S.V.A. ook regelmatig bijdragen kunnen leveren aan diverse speciale projecten.