De Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) heeft in de loop van de jaren diverse speciale projecten voor de Ashram kunnen financieren. Dit dankzij eenmalige giften, steun van NCDO (een door de Nederlandse regering gesubsidieerde organisatie, die in 2017 de subsidies helaas stopte), Wilde Ganzen en de opbrengst van verschillende grote en kleine acties.

Het betreft uiteenlopende projecten:

Project schoolgeld

Sinds corona is de economische situatie verslechterd, er is in de omgeving van de Ashram veel armoede. Waren voorheen veel projecten gericht op onderhoud van gebouwen en aanschaf van materialen (zie hieronder) sinds 2022 is er ook een andersoortig project opgestart, namelijk financiële ondersteuning voor gezinnen die vanwege hun economische situatie het schoolgeld niet kunnen opbrengen

1. Grote projecten. Zoals de bouw van klaslokalen, een toiletblok, een waterzuiveraar en de aanschaf van schoolbussen.
2. Kleine(re) projecten. Zoals terreinverlichting, uitbreiding van de veestapel, de aanschaf van fietsen, vervanging van pannen en schrikdraad boerderij.
3. Onderhoudsprojecten. Met name voor noodzakelijk onderhoud aan de cottages.

Bijdragen zijn zeer welkom en worden goed besteed!

1. Grote projecten

De Stichting Vrienden Ashram heeft in de loop van de jaren bijdragen geleverd aan een aantal grote projecten zoals:

Ziekenzaal

In maart 2022 is een nieuwe ziekenzaal gerealiseerd.  Diverse andere  projecten werden afgerond: in klaslokalen werden vloeren gerepareerd, geschilderd en er werd schoolmeubilair aangeschaft.

Bibliotheek

In 2021 is een nieuw gebouwtje voor de bibliotheek in gebruik genomen.

Het schoolgebouw
In 2002 werd een begin gemaakt met de nieuwbouw van de school. Er zijn vanuit Nederland allerlei acties en inzamelingen gehouden om delen van dit project te realiseren. (Uitgebreidere informatie vindt u bij School.) Met dank ook aan Wilde Ganzen en, vooral ook NCDO, die de meeste van deze ‘schoolacties’ acties financieel hebben gesteund.

Klaslokalen
De S.V.A. heeft inmiddels mee kunnen helpen aan de financiering van een aantal klaslokalen.
Vooral Nederlandse scholen hebben daarbij geholpen: het St. Ignatius Gymnasium (Amsterdam), het Heerenlanden College (Leerdam), het Christelijk Gymnasium Utrecht, de Paulus en Petrusschool (Maastricht) en de Koningin Emmaschool (Bussum). Wilde Ganzen en NCDO geven regelmatig subsidie aan deze acties.

Schooltoiletblok
Bij een goed schoolgebouw hoort ook goede toilethygiëne. Zeker in een land als India. De opbrengst van een aantal acties in Nederland stelde de Ashram in staat één van de benodigde schooltoiletblokken te bouwen.

Practiumlokaal
Door een aantal acties van het Heerenlanden College, is begin 2011 het eerste practicumlokaal voor de school afgebouwd. (De eerste van de vier in het totaal.)

Schoolbussen
In 2005 kon de Ashram, door de enorme inzet van het St. Ignatius Gymnasium Amsterdam een nieuwe schoolbus aanschaffen. Het vervoer van de schoolkinderen met twee gammele en te kleine busjes was niet meer verantwoord. In 2010 maakte een geweldige actie op het Christelijk Gymnasium Utrecht de aanschaf van nog een schoolbus mogelijk. De school groeit nog steeds, en daarmee dus ook het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden. Deze schoolbus is kleiner dan de ‘Ignatiusbus’ en kan daarom ook op kleine, vaak onverharde, dorpswegen rijden.

Omheining rond de school
De overheid heeft de Ashram-school de verplichting opgelegd het terrein van de school te ommuren. Men heeft dit vele malen weten uit te stellen, maar er viel niet aan te ontkomen. Anders zou de erkenning van het onderwijs op de Ashramschool zijn stopgezet.
De S.V.A. heeft daarom besloten eind 2010 een bedrag over te maken zodat men een begin kon maken met dit project. Ook vanuit Denemarken is hiervoor steun verleend

Waterzuiveraar
Het drinkwater in de Ashram (via opgepompt grondwater)  bevatte extreem veel zouten. Dit werd nog eens bevestigd door Amerikaanse tandartsen, die hulp verleenden in de buurt van de Ashram na de tsunami van 26 december 2004. Zij brachten een bezoek aan de Ashram, en voerden gratis controles uit. Zouten tasten op den duur onder andere de gebitten van de kinderen aan. Het is ook schadelijk voor de nieren. Met hulp van de SVA kon in 2005 een professionele waterzuiveraar in gebruik worden genomen. Dagelijks wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Hekwerken bij de ingang van twee Ashram vestigingen
Grote giften zoals die van de Grote Kerk te Naaldwijk stelde de SVA in staat geld voor noodzakelijk hekwerk over te maken. Noodzakelijk omdat het verkeer van de nieuwe snelweg zo vlak langs een aantal vestigingen van de Ashram raast. De hekken zijn vooral bedoeld voor de veiligheid van de kinderen. De hekwerken houden tevens ‘ongewenst bezoek’ buiten de deur.

2. Kleine(re) projecten

Schrikdraad boerderij
Rondom de idyllisch gelegen Emmaus Farm – de boerderij waar de Ashram groenten en fruit kweekt – komen veel wilde dieren op die regelmatig de oogst aanvreten. Een omheining met schrikdraad op zonne-energie was daarom broodnodig en helpt de wilde dieren buiten te houden.

Kookgerei
Na een actie op het Stedelijk Gymnasium in Leiden werd de Stichting Vrienden Ashram verblijd met een mooie donatie. In overleg met de Ashram is dit geld besteed aan de aanschaf van nieuwe pannen en potten. De koks in de zes verschillende kinderhuizen waren er erg blij mee!

Nieuwe eetzaal
De kleuters eten tussen de middag allemaal op school. Ze lunchten op de grond in een oud, vervallen gebouwtje. De opbrengst van de Schoolstrijd 2010 van het St. Ignatius Gymnasium kwam alweer ten goede aan de Ashram. Met deze bijdrage is de bouw van een fatsoenlijke eetgelegenheid voor de kleuters gerealiseerd.

Fietsen
De kinderfietsen waren nodig aan vervanging toe. Door een inzameling op een  verjaardagsfeest van een donateur kon de S.V.A. eind 2009 de aanschaf van 20 nieuwe fietsen realiseren. Niet alleen om de kinderen te leren fietsen, maar ook als vorm van ontspanning.

Schoolmeubilair
Dankzij een verkoopactie op de Petrus en Paulus basisschool in Maastricht kon de Ashram het schoolmeubilair voor de kleuters aanvullen. En dat was hard nodig! Het hout kwam van de Ashram zelf, en hun eigen timmerlieden maakten de bankjes en stoeltjes.

Naaimachines
De echtgenoot van een ex-bewoonster van de Ashram bood aan kinderen gratis naailes te geven. Omdat er niet genoeg naaimachines waren, stelde de SVA hiervoor in 2007 een bedrag beschikbaar. Mogelijk gemaakt door aantal extra donaties.

Veestapel
In 2000 werden de twee Frisian Holsteiners Betsy en Clara geschonken door een donateur van de S.V.A. Deze koeien vormden destijds een welkome aanvulling op de kleine veestapel van de Ashram. Inmiddels zijn er al diverse nazaten van deze dames.
De koeien zorgen voor melkproducten die de kinderen dagelijks nodig hebben.

Keukenproject
Een van de eerste projecten van de S.V.A. was in 1996 een keukenproject. Een verbouwing maakte het mogelijk dat voedselvoorraden nu beter en hygiënischer kunnen worden opgeborgen.

Terreinverlichting
Op de verschillende terreinen van de Ashram moest betere verlichting komen. Goede verlichting is zeer gewenst i.v.m. de veiligheid. In de avond en nacht zijn slangen en schorpioenen actief op het terrein; ook wordt er wel eens ingebroken. Inzamelingen op twee feesten van donateurs brachten genoeg op om ook dit project te kunnen honoreren.

3. Onderhoudsprojecten

Aanpakken van de sportvelden
Een specifieke donatie is besteed aan het opknappen van de sportvelden. Het onkruid groeide weelderig, en het terrein lag bezaaid met stenen. Inmiddels wordt inmiddels weer volop gevoetbald!

Opknappen sanitaire voorzieningen in drie cottages
Zeker in een land als India is hygiene van groot belang. De toiletten en wasgelegenheid van een aantal cottages waren in 2010 dringend aan een opknapbeurt toe.

Dakreparaties
De SVA was in 2007 in staat een urgente reparatie aan twee gebouwen te betalen.
Als gevolg van sterke uitzetting door zonbestraling waren scheuren ontstaan in de daken van een aantal gebouwen. In de regenperiode drong het water naar binnen en de stalen betonbewapening werd aangetast. Op ongeveer 100 m2 dak moesten dakpannen neergelegd worden.

Renovatie vloeren
Een flinke donatie van o.a. het Nederlands Optisch Bedrijf ENOT te Amsterdam maakte het mogelijk dat in de periode van 2006 tot 2007 in diverse vestigingen de vloeren konden worden opgeknapt.
De kinderen eten, slapen, studeren en spelen op deze vloeren. De opnieuw betegelde vloeren zijn nu goed schoon te maken.

Schilderwerk
Diverse huizen hadden dringend behoefte aan een schildersopknapbeurt. Ook dit project kon in 2006 met hulp van de SVA worden gerealiseerd. Ook in meer recente jaren werden onze donaties ten dele aan dit noodzakelijke onderhoud besteed.