De Stichting Vrienden Ashram (S.V.A.) is in 1996 opgericht. Voornaamste doel is de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram (SKGA) over een langere periode financiële hulp te bieden. De SKGA is een kinderhuis in Zuid India. Op het terrein van de Ashram bevindt zich  ook een school voor lager en middelbaar onderwijs. Kinderen uit de (arme) omgeving zijn welkom op deze school, die door de SKGA wordt gerund.

De S.V.A. financiert jaarlijks ongeveer 10% van de kosten voor voedsel, kleding, onderdak en huisvesting voor gemiddeld 110 kinderen (december 2018). Daarnaast wordt de school gesponsord en middels projectmatige steun verder uitgebreid.

Klein maar fijn
De kracht van een kleine stichting als de S.V.A. is dat door de korte lijnen en directe, transparante communicatie ruim 96% van onze hulp rechtstreeks ten goede komt aan het doel waarvoor het bestemd is.

In onder meer de jaarlijkse Nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële verantwoording. De S.V.A. vindt het van groot belang dat donateurs en subsidiegevers goed geïnformeerd worden over hoe en waar hun geld aan besteed wordt.

Bestuursleden van de S.V.A. ontvangen geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden, dus ook geen reiskosten. Onze bezoeken aan India worden dus ook altijd op eigen kosten gemaakt.

De S.V.A. verheugt zich al sinds haar oprichting in 1996 in een uiterst trouw donateur bestand. Begonnen we in 1996 met 12 vaste donateurs, inmiddels is dat uitgegroeid tot ongeveer 100 donateurs. Daarnaast ontvangen wij regelmatig incidentele donaties. Alle hulp is welkom!

Naast deze, voor de Ashram bijzonder belangrijke, reguliere steun zijn in de afgelopen jaren door de S.V.A. en anderen succesvolle acties bedacht en uitgevoerd om (veel) geld bijeen te brengen voor specifieke projecten. Zowel de Ashram als de S.V.A. leggen op zorgvuldige wijze verantwoording af.