Update vanuit de Ashram maart 2021

De Ashram is de pandemie tot nu toe zonder grote problemen doorgekomen. Wel bleven na de zomervakantie van vorig jaar veel kinderen weg, of waren niet in staat terug te keren. Van niet allemaal was duidelijk hoe het met hen ging. Inmiddels zijn er nu weer 74 kinderen in de Ashram, nog lang niet het maximaal toegestane aantal van 114.
 
Na bijna een jaar kunnen de kinderen van de 9-12e “grade” weer op school les krijgen. De lagere klassen krijgen allen (beperkt) online onderwijs. Nog niet alle kinderen zijn teruggekeerd in de Ashram, India vreest voor een heropleving van de pandemie.
Gelukkig is op dit moment iedereen gezond in de Ashram. Het vaccineren is ook in Tamil Nadu begonnen. Maar het zal nog lang duren voordat het virus volledig onder controle is.
De Ashram is begonnen met de bouw van een ziekenzaaltje voor besmettelijke kinderen, zodat zieke kinderen zonder gevaar voor anderen in de Ashram kunnen blijven, en niet naar elders (waar ze kans op diverse andere infecties lopen!) in quarantaine geplaatst moeten worden. Ook na deze corona pandemie is een dergelijke voorziening waardevol. De SVA betaalde mee aan dit project, op de foto’s graafwerkzaamheden voor de fundering. Men hoopt de bouw in het 2e kwartaal van dit jaar te voltooien.

Published by