Ernstige 2e golf coronabesmettingen in India treft ook de omgeving van de Ashram, vooralsnog geen gevallen in de Ashram

Over de exacte cijfers die de regeringsinstanties dagelijks geven kunnen we
twijfelen, maar de problemen in de ziekenhuizen, het gebrek aan
medicinale zuurstof, de problemen bij de electrische crematoria (o.a. in
Bangaluru) en op de traditionele lijkverbrandingsplaatsen, de beelden van
wachtende patienten voor de ziekenhuizen wijzen op veel meer problemen
in India nu dan tijdens de eerste golf. Ook gezonde jonge mensen worden
ernstig ziek, zelfs kinderen liggen aan de zuurstof volgens Ramya (de
directrice van de Ashram)

In de Ashram zelf is er de laatste weken geen Covid-19 geweest (de eerder
besmette kinderen waren niet ziek en reeds sinds lang terug uit het
quarantaine hospitaal). Helaas komen de vaccinaties niet op gang, de
bevolking wantrouwt het vaccin, maar er zijn ook nauwelijks vaccins
beschikbaar. De oudere stafleden in de Ashram moeten ook toestemming
van hun behandelende specialisten krijgen alvorens ze geprikt mogen
worden. Door de lockdown, en de kans op besmettingen bij ziekenhuis
bezoek is dit nog niet zo gemakkelijk te organiseren.

De bouw van de “sickroom” (om zieke c.q.besmette kinderen veilig te
kunnen isoleren) is stil komen te liggen omdat de donatie uit de V.S.
daarvoor nog niet binnen is, maar vooral omdat men nu geen arbeiders
durft toe te laten in de buurt van de kinderen. Er wordt over een oplossing
nagedacht, b.v. tijdelijk verplaatsen van kinderen naar verder van de
bouwplaats gelegen cottages.

Veel kinderen zijn weer vertrokken nu de school weer geheel gesloten is. Er
verblijven op dit moment slechts 48 kinderen in de Ashram, naast 33
stafleden.

Over de examens is nog geen duidelijkheid, de nieuwe regering moet
daarover een besluit nemen.

Er wordt online les gegeven; niet alle schoolkinderen van buiten de Ashram
hebben echter een cellphone; zodra de lockdown regels het toelaten gaat
Ramya er 15 stuks kopen. De inkomsten van de school zijn thans nihil, voor
doorbetaling van de lerarensalarissen wordt er mogelijkerwijs binnenkort
een beroep gedaan op de S.V.A.

Anne Kuyvenhoven,
2 mei 2021

Published by