In Memoriam Lavanya

Op 7 juni j.l. is een oud-bewoonster van de Ashram, Lavanya, overleden. Ze was een week daarvoor ziek geworden door een Covid-19 infectie. Aanvankelijk leek het niet nodig haar op te nemen in een ziekenhuis. In Chennai, waar ze de laatste jaren woonde, was op dat moment wel voldoende plaats in de ziekenhuizen. Helaas verslechterde haar toestand snel en zij kon, ondanks beademing, niet meer gered worden.

Het verdriet over dit verlies is heel groot in de Ashram. Lavanya werd van jongs af aan opgevoed door Vasantha, Subbama en Krishnan. Zij was een generatiegenoot van Ramya, haar Ashram zusje en vriendin. 

Na haar middelbare schoolopleiding ging zij in Delhi wonen en verder studeren en werkte tenslotte als gespecialiseerde verpleegkundige in een groot ziekenhuis in Delhi.  Op afstand bleef zij een zeer gewaardeerde raadgeefster voor de Ashram staf. Enkelen van ons, vrienden van de Ashram, hebben haar goed gekend. Ze viel op door haar uitgesproken meningen, en werd daarom gewaardeerd. 

Lavanya maakte op mij destijds de indruk van een intelligente puber, met een al vroege behoefte aan zelfstandigheid. In november 2016 bezocht ik haar en haar echtgenoot in hun huis in Delhi, waar ze mij op een heerlijke maaltijd trakteerde en we een avond lang over de Ashram konden praten, kort na het overlijden van Krishnan. 

De wreedheid van de corona pandemie voel ik zelf nu ook wel heel dichtbij: Lavanya was tot voor kort een gezonde jonge vrouw. Ze werd slechts 33 jaar oud. We wensen haar man en haar familie in de Ashram heel veel sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.

Anne Kuyvenhoven

Published by