De S.V.A. jubileert!

De officiële oprichtingsdatum van onze Stichting is 7 oktober 1996. Op deze dag werden de statuten bij de notaris ondertekend en was onze al sinds 1980 bestaande vriendschap met de Ashram nu ook formeel vastgelegd. Al jaren werd de groep vrienden die kennis hadden gemaakt met de Ashram (in India zelf, of via enthousiaste verhalen van bezoekers) langzaam groter. Ook waren Vasantha en Subbama, beide al jarenlang staflid van de Ashram, een aantal dagen in Nederland op bezoek geweest en hadden veel indruk gemaakt.

We wilden het werk van hen (onder leiding van Krishnan, destijds de directeur) voor de allerarmste kinderen in een deel van Zuid-India meer gestructureerd ondersteunen. “Dan moeten we een stichting oprichten”, was de conclusie op een verjaardagsfeestje van één van de vrienden van het eerste uur. En tien dagen later was het bestaan van de Stichting Vrienden (Sri Kanyakumari Gurukula) Ashram een feit.

Uit de statuten:

De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van Derdewereldprojecten, in het bijzonder de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram …

Vele grotere en kleinere projecten werden in nauwe samenwerking met de Ashram gepland en uitgevoerd, waar mogelijk gesubsidieerd (door NCDO en Wilde Ganzen). Elders op onze website kun je daar meer over lezen.

Niet alles was een blijvend succes: ook in India worden soms dingen vernield door vandalisme, groeien bomen minder hard dan je had verwacht en gaat er gewoon ook wel eens iets vanzelf kapot. Maar we zijn trots op de vele projecten die afgerond werden. Met name de bijdragen die we konden leveren aan de school en het onderwijs, en het verbeteren van de woonomstandigheden van de kinderen waren heel waardevol.

Niet alleen werd onze projectmatige hulp op prijs gesteld, ook en vooral waren misschien wel de regelmatige donaties behulpzaam om het hoge niveau van  zorg voor de kinderen uit ernstige probleemsituaties te garanderen. Bijvoorbeeld de donaties voor voedsel, kleding, onderhoud en  een aanvulling op de zeer lage lerarensalarissen.

De laatste jaren spreken we met de Ashram ook veel over fondsenwerving in India zelf; alleen met de bijdrage van de Indiase overheid kunnen ze niet rondkomen.

De Ashram vierde onze (officiële) 25 jarige vriendschap en samenwerking reeds met een kleurrijke “function” . Zie de foto’s!

De S.V.A. wilde rond 7 oktober een feestelijke bijeenkomst met onze donateurs organiseren, maar eind augustus vonden we de situatie m.b.t. de coronapandemie  nog niet veilig genoeg om elkaar in ontspannen sfeer te kunnen ontmoeten. We hopen jullie later in dit jubileumjaar wel te kunnen uitnodigen, zonder beperkingen!

Published by