Nieuws uit de Ashram

Op dit moment (25 september 2021) zijn er geen zieken in de Ashram. Bijna alle stafleden zijn 2 x gevaccineerd, alleen Vasantha en Subbama moeten nog 4 weken wachten op hun 2e prik. Over het vaccineren van kinderen heeft de Indiase regering nog geen beslissing genomen. Men is heel voorzichtig, bezoekers worden nog niet toegelaten in de Ashram. Door de nog lage vaccinatiegraad in Tamil Nadu is een derde golf besmettingen dit najaar zeer wel mogelijk.

Inmiddels krijgen de hogere leerjaren (grade 9 t/m 12) weer fysiek les, de jongere kinderen nog steeds uitsluitend online.

Er zijn veel nieuwe kinderen opgenomen, in totaal verblijven nu 99 kinderen in de Ashram en het maximaal toegestane aantal van 114 zal spoedig bereikt zijn. De nieuwe kinderen hebben inmiddels hun draai wel gevonden in de Ashram.

We ontvingen kleurrijke foto’s van een feestelijke bijeenkomst t.g.v. onze 25 jarige samenwerking; zie het bericht over het jubileum van de S.V.A.!

Published by