Toelicht op de besteding van de giften 2023

De SVA maakt namens de donateurs het geld over naar de ashram in Zuid India. 

De ashram bestaat uit 

·       een kinderhuis: de SKGA: Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, 

·       een school AAGA: de Alamelu Ammal Gurukula Ashram. 

Beiden ontvangen financiële ondersteuning.

Sinds 2021 ontvangen ook een groep kinderen die in de omliggende arme dorpen wonen en de AAGA-school bezoeken financiële ondersteuning omdat de ouders het lesgeld niet kunnen betalen( wordt jaarlijks opnieuw gecheckt). 

Het geld van 2023 is als volgt verdeeld:

Kinderhuis: 2x 4000 euro voor dagelijkse zorg als eten, kleding, etc.

            1x 4000 euro als voorschot voor 2024

            Totaal: 12.000 euro

De school: 2x 3000 euro voor lesmaterialen, salarissen leraren etc.
           2x 4250 euro voor 63 kinderen die geen lesgeld kunnen betalen
           1x 4250 euro voorschot voor 2024, voor de 63 kinderen

     Totaal: 18.750 euro 

In het totaal is er door de SVA 30.750 euro overgemaakt:
22.500 euro voor 2023 en 8,250 euro als voorschot voor 2024.

Published by