Bezoek aan de ashram

In november zal bestuurslid Hans Buijze met Reineke en Rika de Ashram bezoeken. Reineke blijft een week en wil vooral de haar zeer dierbare mensen weer ontmoeten. Rika en Hans blijven langer en willen daarnaast ook meewerken in het onderwijs.

Het onderwijs in de Ashram is nog steeds erg traditioneel: veel dingen uit je hoofd leren die je misschien niet eens begrijpt. Ons streven is om dit onderwijs een impuls te geven zodat het voor kinderen en leerkrachten bevredigender wordt en meer oplevert. Onderwijs dat vreugde geeft, onderwijs dat je leert dat je zelf kunt en mag nadenken, onderwijs dat je inspireert.

Hoe we dat doen? Door in gesprek te gaan met de leerkrachten, de schoolleiding en de kinderen zelf. Door in lessen te kijken en mee te helpen, door met de schoolleiding veel te praten. Soms heb je het idee dat vasthouden aan het oude vertrouwde concept van de meester dicteert en de leerlingen luisteren ook niet meer werkt, maar dat een hele kleine stap in een andere richting ook moeilijk is, hoe graag je dat ook wil.

Stapje voor stapje gaan we steeds maar weer bevragen waarom we doen wat we doen, wat alternatieven zouden kunnen zijn. En dan komt er ineens ook andere problematiek in zicht: kinderen die geen huiswerk willen maken, hele drukke jongetjes (ook daar!), angstige docenten die hun toevlucht zoeken bij straffen en dreigen, practicumlokalen die niet optimaal gebruikt worden, discussies over discipline, kledingvoorschriften, het gedrag in de bus, etc..

Hans is twee keer eerder geweest met deze mindset en de verwachtingen zijn hooggespannen om weer stappen te zetten (vooral bij de leiding van de school). We zijn ontzettend benieuwd want het docentencorps is weer flink door elkaar geschud.

We houden u op de hoogte!

Bestuursvergadering

Op 22 september was de 2e vergadering van het SVA bestuur in 2019.
Belangrijkste agendapunten waren:

  • Het bibliotheek -project: de voorbereiding, de communicatie met de Ashram hierover  en ons besluit het prachtige bedrag van 2500 euro  nu over te maken. Uiteraard met veel dank aan de heer H. Meijers.
    De website heeft een update gehad en we gaan proberen vaker per jaar een nieuwtjes te plaatsen, Facebook wordt minder gebruikt maar Anne zal af en toe een bericht plaatsen.
  • We willen proberen een plattegrond te maken van de diverse gebouwen op het hoofdterrein van de Ashram om beter inzicht te krijgen waar wie woont en waar wat staat.
  • Het bezoek van Hans aan de Ashram . Hij krijgt een hele vragenlijst meegekregen.
    Tot slot  ontvingen we een brochure over integriteit  en moreel leiderschap van het CBF. Volgend jaar verwachten we daar reflectievragen over.

In december is onze volgende vergadering. Deze staat in het teken van de voorbereiding van de jaarlijkse nieuwsbrief.

Gelukkig nieuwjaar en nieuwsbrief!

De laatste editie van de nieuwsbrief is vlak voor de Kerstdagen bij onze vaste donateurs in de bus gevallen. U leest daarin onder meer over het bezoek van Hans Buijze en Luka Driessen en natuurlijk over afronding van het schoolproject.

Download hier de Nieuwsbrief SVA 2018

De SVA wenst de Ashram en u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019 toe!

Ps. SVA is nog altijd op zoek naar een nieuw bestuurslid – laat het ons weten als u interesse heeft!

Bezoekverslag Hans Buijze en Luka Driessen aan de Ashram januari 2018

In januari van dit jaar waren Luka Driessen (17 jaar) en Hans Buijze (66 jaar) in de ashram. Hans was daar voor de vierde keer en Luka voor het eerst. Hans is vorig jaar heeft ook twee jaar geleden met de docenten gewerkt. Luka en Hans verbleven in het gastenverblijf in Alamelapuram, ze aten in het huis van de staf en gingen naar school in de school van de Ashram waarop ook kinderen uit de dorpen in de buurt zitten.

Dagelijks Leven
Iedereen is gezond en wanneer je op een cottage bent (en Luka was daar heel vaak als leeftijdgenoot van de oudste meisjes) heerst daar een goede sfeer. Men helpt elkaar, er wordt niet geruzied, er wordt veel gestudeerd en daarnaast gedanst, gelachen en gefeest.

Veel meisjes van de oudste groepen zijn bezig met de toekomst: een vervolgstudie of trouwen. En wie bepaalt dat dan? De familie of zijzelf?

Een niet geringe opdracht in een snel veranderende maatschappij.

Ik heb de indruk (het wordt allemaal niet zo openlijk besproken) dat de meisjes er nog voor het merendeel vanuit gaan dat hun huwelijk gearrangeerd zal zijn. En ze maken zich zorgen over hoe en wanneer en vooral de bruidsschat.

Luka verblijft veel op de cottage: het leven daar wordt vooral bepaald door school. En wanneer er geen school is, is het er ook een beetje saai.

Zoals Luka aangeeft: ‘ze maken niet veel mee. Op de ashram wonen is toch heel iets anders dan met mijn vriendinnen de stad in, winkelen, lekker koffie ergens gaan drinken,…..

Nieuwe leiding
Ramya (een jonge vrouw en moeder van 31 jaar en al als baby als wees in de Ashram) heeft sinds de dood van Krishnan de leiding van de Ashram. Ook Ranzjani (ook wees) is terug om te helpen in de leiding. Ze zijn nog erg zoekend: ‘vroeger waren we allemaal uitvoerders van wat Krishnan bedacht, nu moeten we het zelf doen’. Van echt nieuw beleid is nog niet veel te merken, men houdt vast aan oude en vertrouwde manieren van denken.

Maar de omgeving verandert wel: de overheid erkent de instelling nu en verbindt daar ook geld aan en een gigantische verantwoordingsplicht. Per kind krijgt de instelling een bepaald bedrag waarmee een gedeelte van de salarissen betaald kan worden van de mensen die er werken. Het is weliswaar nog lang niet genoeg maar de Ashram is niet meer totaal afhankelijk van sponsoren. Mede om die reden wordt ervoor gekozen meer kinderen toe te laten. Als criterium geldt nog altijd dat kinderen wees moeten zijn of uit een eenoudergezin moeten komen.

Wat ook verandert is de hogere leeftijd waarop de kinderen naar de ashram komen. Dat is niet altijd eenvoudig: het kost meer moeite kinderen op oudere leeftijd zich in te laten passen in het stramien van de ashram en de aansluiting met school is lastiger. Veel kinderen (met name straatkinderen) hebben nog helemaal geen onderwijs genoten als ze komen.

Ook nieuw is dat de vestiging in Kanyakumari alleen kinderen op mag nemen uit die stad.

En over die verantwoording: je kunt het zo gek niet bedenken of het moet opgeschreven worden: de maaltijden, de hoeveelheid rijst, de aanwezigheid van het personeel, alle uitgaven maar ook de per twee maanden te evalueren behandelplannen van de kinderen.

Financiën 
De financiële situatie van de Ashram is naar onze maatstaven nog steeds erg wankel. Er is totaal geen buffer voor bijzondere uitgaven en wanneer de inkomsten even verlaat zijn (bv. bij het innen van het schoolgeld van de leerlingen die van buiten de ashram komen) wordt gelijk de noodklok geluid en worden bijvoorbeeld de salarissen van de docenten niet uitbetaald. En die salarissen zijn al zo laag! Men is en blijft afhankelijk van buitenlandse sponsoren en ook daar is soms wat aan de hand: nieuw beleid, nieuwe mensen andere wensen. Maar men blijft optimistisch en gaat vol vertrouwen de toekomst in.

Werk op school
Luka en ik zijn vooral op school bezig geweest. Luka als een soort onderwijsassistent en ik als een soort lerarenopleider.

Doordat de salarissen zo laag zijn is er een groot verloop van mensen die er werken. Veel beginnende docenten, die soms met knikkende knieën en bij voorbaat boze gezichten een klas binnenkomen om daar op de manier zoals ze het zelf altijd ervaren hebben les te geven: streng, over de hoofden van de kinderen heen, gericht op reproductie. Je hoort het wanneer je langs de school loopt: overal groepen die ‘dreunen’: hardop stof nazeggen, herhalen, nog eens en nog eens.

Aanpak docenten
Wat ik doe is proberen vertrouwen te winnen bij de docenten, duidelijk te maken dat ik er ben om hen te helpen en ondertussen ook proberen hen duidelijk te maken dat ze door op deze manier te werken leerlingen kweken die weinig echt begrip krijgen van de stof en die zich ook niet al te aardig gaan gedragen. En dus oefenen met een andere manier van lesgeven. Een problematiek trouwens waar men langzaam maar zeker in heel India van bewust lijkt te worden.

En lukt dat dan in een maand: soms wel en soms niet. Maar voldoende om alweer plannen te maken voor de volgende keer

Fascinerende ervaringen
En heb je ook nog echt leuke dingen meegemaakt? Ja, heel veel zelfs.
Het is een voorrecht daar te mogen werken, het is vreugdevol docenten en leerlingen in deze situatie te mogen helpen. En daarnaast is zo’n echte inkijk in een stukje van de Indiase samenleving razend interessant.

Je krijgt te maken met het dagelijks leven (het functioneren van de gezondheidszorg, de soms heel ingewikkelde manieren waarop dingen geregeld zijn, de rangen en standen, de corruptie en heel concreet met het supergevaarlijke verkeer, de andere natuur (in konvooi rijden om een kudde olifanten), de smerigheid die mensen achter laten en waarop in India nog niet zoveel beleid gevoerd wordt, de hygiënische omstandigheden, de vele tempels, de devotie van de mensen in die tempels, de talloze feesten en last but not least de immer opgewekte Indische mensen en de honderden prachtige vogelsoorten.

Prachtig nieuws: campagne voor het schoolgebouw succesvol voltooid!

Op Oudejaarsdag bereikten we het streefbedrag van € 14.258  voor ons Schoolproject 2017!!
Met de reeds toegezegde subsidie door Wilde Ganzen, en een beperkte eigen bijdrage door de Ashram zelf is er nu garantie voor het bouwkapitaal, en voor de andere onderdelen van het project.
We zijn alle gevers heel erg dankbaar! Wij zijn dank zij jullie  erin geslaagd binnen de sluitingstermijn van onze actie voor het project (8 maart 2018) de financiering rond te krijgen. Had je nog aan dit project willen geven dan kan dat zeker nog wel onder vermelding van “Schoolproject 2017”, en zullen we de Ashram vragen hoe je donatie aan de school het beste te besteden. Onze aan Wilde Ganzen gevraagde subsidie van 50 % is echter over het reeds bereikte bedrag toegezegd.
Je kunt uiteraard ook een algemene gift voor de Ashram storten. Ook die zal goed besteed worden.
We verwachten dat de bouw spoedig na ontvangen van onze donatie door de Ashram  kan beginnen; we plannen de financiële  afhandeling voor eind februari-begin maart 2018. We houden jullie op de hoogte!

Bijna 2018: Nieuwsbrief en fijne feestdagen!

Er is weer veel nieuws uit India en de SVA! De laatste editie van de nieuwsbrief is vlak voor de Kerstdagen bij onze vaste donateurs in de bus gevallen.

U leest daarin onder meer dat de actie voor het schoolproject van dit jaar in volle gang is – dank voor alle bijdragen tot dusver, het gaat ongelooflijk hard en we zijn er bijna! Onderaan dit bericht leest u hoe u nog kunt doneren.

In de nieuwsbrief schrijft Hans Buijze over het India anno 2017 en welke gevolgen de veranderende maatschappij heeft voor de Ashram. Daarnaast zoekt SVA een nieuw bestuurslid – laat het ons weten als u interesse heeft!

Natuurlijk willen wij de nieuwsbrief ook met de bezoekers van onze website delen: Download hier NIEUWSBRIEF A4

De SVA wenst de Ashram en u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017 toe!

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Stichting Vrienden Ashram is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl